El mes passat l’associació de voluntaris i amics de l’hospital de Calella ha pogut celebrar la seva assemblea ordinària anual en la Sala Mozart de Calella. Ha sigut un èxit d’assistència i aprovació per unanimitat dels informes: d’activitats, econòmics i de gestió dels diferents programes assistencials portats a terme per l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital.

Feu una donació a l’AVAH

Notes o observacions