L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella

Amb la col·laboració de:

 

Col·laborem amb:

Persones amb dificultats de salut mental (club social l’Encenall)

Enguany no s’ha pogut celebrar la Fira de Nadal a la Plaça de l’Església com era habitual, però l’AVAH hem tingut la sort de disposar d’un local al carrer de l’Església per obrir una “botigueta de Nadal”, amb els objectes que durant tot l’any han anat elaborant els usuaris del Club Social de Salut Mental “L’Encenall” i altres objectes de decoració nadalenca que generosament ens han donat.

Els professionals i voluntaris de l’Encenall que hem estat en aquest projecte (l’Àlex, en Willy, la M. Antònia, la Mercè i la Glòria) volem agrair l’entusiasme i l’empenta dels usuaris que l’han fet possible duran aquests dies.

Ha estat un èxit i ha sigut gràcies a vosaltres !!!!

Alguns dels membres del club social l’Encenall ens donen el seu testimoni des del confinament en un vídeo col·lectiu.

La necessitat

El club social l’Encenall és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjancant l’occupació significativa del temps lliure. Va néixer al maig del 2002, per demanda de la Unitat d’Alcoholisme i altres Drogodependències (UAD) i el CSMA de l’Alt Maresme a Calella. Aquests serveis sanitaris se’n van adonar que els malalts mentals , els ex alcohòlics i les persones drogodependents, quan sortien de les Comunitats Terapèutiques compensats, o dels Centres de desintoxicació i/o deshabituació i tornaven a casa sense tenir la possibilitat de treballar, o fer alguna cosa per omplir el seu temps, tornaven a descompensar-se i a recaure en les addiccions l’alcohol i/o les drogues.

El servei

El club social l’Encenall vol oferir una resposta integral i pautada amb la persona, que afavoreixi el seu ritme de desenvolupament, les intervencions a través de la participació en les diferents activitats que s’ofereixen, en grup i individualitzades, i així treballar l’autonomia personal, les habilitats socials, la valoració del temps de lleure com a temps actiu i la preparació per accedir a recursos d’ocupació. També es vol potenciar un procés integrador de les diferents institucions i serveis que treballen en el camp social i de promoció de la inserció a la zona de l’Alt Maresme. Aquesta relació permet que el centre sigui un pas cap a la utilització de recursos de formació, de lleure i d’inserció laboral normalitzats, evitant així la cronificació de les situacions d’exclusió social. Aquest servei compta amb un equip format per un psicòleg, un educador social i tallerista, alumnes en pràctiques i persones voluntàries d’AVAH.

Horari

Atenció directe:

 • Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 H
 • Dijous de 16:00 a 19:30 H
 • Dissabte de 10:00 a 13:30 H

Atenció indirecte

 • De diluns a divendres de 8:00 a 10:00 H

Contacte

 • Telèfon: 676 845 146
 • Correu electrònic: encenall6@gmail.com

Activitats

 • El club social l’Encenall compte amb un taller de restauració de mobles i espai de manualitats. Aquesta tasca permet als usuaris aprendre a fer un treball manual pas a pas, seguint totes les etapes del procés. La finalitat és adonar-se de la capacitat per fer activitats ben fetes i ser útils per a la comunitat.
 • Activitats terapèutiques en grup: habilitats socials i expressió emocional
  • Expressió corporal psicomotricitat i musicoteràpia
  • Debat, reflexió i agilitat mental
  • Xerrada d’un metge
  • Escriptura creativa
  • Relaxació i visualització creativa
  • Ioga
  • Teatre
 • Taller de català
 • Manualitats
 • Tenis Taula
 • Bitlles catalanes
 • Informàtica
 • Restauració de mobles
 • Tallers de cuina
 • Equip federat de Hàndbol
 • Intervenció psicoterapèutica o tutories
 • Assemblees
 • L’hort social que pertany al projecte d’horts comunitaris de l’Ajuntament de Calella.
 • Sortides dins el municipi
 • Sortides a Barcelona i d’altres indrets

El club social l’Encenall disposa d’un consell de participació per complir amb el reglament dels clubs socials i, més en concret, amb el decret 212/209, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del sistema català de serveis socials.

Consell de participació

El consell de participació del centre té, com a composició:

 • Dos representats de l’entitat titular
 • Dos treballadors/treballadores
 • Dos usuaris/usuaries (o familiars de referència o representats legals)
 • Dos familiars de les persones usuaries
 • Un representant de l’administració local
 • Un representant del Departament de Treball i Afers Socials i Families

Aquest recull de receptes és el resultat del Taller de Cuina que van començar un grup de 8 a 10 usuaris de l’Encenall el gener del 2019. L’objectiu era ensenyar receptes fàcils, saludables i econòmiques.
Coincidint amb el curs de cuina es va iniciar un curs d’informàtica i les persones que hi van participar s’han encarregat de recollir ordenadament les receptes, inserir les fotografies i confeccionar aquest receptari que s’ha repartit entre els usuaris del Club Social. settings.

Estada dels membres del club l’Encenall a la casa dels artístes d’Avinyó

EL NOSTRE EQUIP DE HANDBOL

L’associació Demanoenmano, una associació que treballa l’esport amb persones que pateixen alguna diversitat funcional, ens han proposat muntar un equip d’ handbol al principi del 2018. Vist les caracterìstiques terapèutiques de l’esport en general, hem decidit començar els entrenaments amb 8 jugadors durant els mesos de maig i juny, i en octubre s’ha federat l’equip en la federació d’ handbol de Catalunya per participar en la lliga especial. L’equip de l’Encenall segueix la lluita, cada dimarts a la tarda els entrenaments en el pavelló del parc Dalmau i cada 15 dies un partit, una vegada a Calella i la següent a fora. Des del club volem agrair a l’associació Demanoenmano, el club de handbol de Calella i Autocars Calella per haber ho fet possible. Gràcies.