Descripció del programa

El projecte de Voluntariat hospitalari i sociosanitari té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones ingressades i a les seves famílies, oferint acompanyament a persones que pateixen una malaltia, durant l’ingrés hospitalari o a les estades en altres dispositius de salut. 

Davant la situació excepcional provocada per la Covid-19 i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, no es podrà fer voluntariat presencial als centres, ja que les recomanacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies desaconsellen totalment  el voluntariat en l’àmbit sanitari pel perill que comporta, per la possibilitat que cada persona voluntària es transformi en un agent transmissor de la malaltia.

Per aquesta raó, l’AVAH s’ha trobat amb la necessitat de reconvertir el seu voluntariat hospitalari en dos àmbits, tenint en compte els criteris de vulnerabilitat, mentre la situació de pandèmia segueixi en actiu. Per una banda, voluntariat d’atenció telefònica i voluntariat d’encàrrecs a domicili o a l’hospital, per aquelles persones menors de 60 anys i que no pateixin cap malaltia crònica.

Indicador pel 2022:

  • Retornar progressivament a l’atenció directa en els centres sanitaris, sempre que la situació i les recomanacions ho permetin.
  • Implementar noves línies d’acció voluntària: acompanyament a visites mèdiques, informació i acompanyament a les persones que arriben a l’hospital, acompanyament a encàrrecs,…
  • Augmentar el número de persones ateses en el programa de voluntariat d’atenció telefònica.
  • Augmentar el número de persones ateses pels voluntaris d’encàrrecs a domicili o a l’hospital.
  • Augmentar el número d’entrevistes a persones interessades en realitzar el voluntariat.
  • Augmentar el número de voluntaris nous en el programa de Voluntariat.
  • Mantenir màxima assistència a les sessions formatives pels voluntaris i noves propostes de formació, per incorporar perfil d’alta complexitat.
  • Major difusió del programa arreu del territori mitjançant tríptics del programa, xarxes social i programa Ràdio-Televisió Calella.