Programa d’acompanyament integral en el procés de rehabilitació de persones amb TMS

Un programa personal d’acompanyament terapèutic integral que pretén afavorir la continuitat de l’atenció a la persona

 

El programa d’acompanyament integral és un programa personal d’acompanyament terapèutic integral que pretén afavorir la continuitat de l’atenció a la persona i el desenvolupament de la seva autonomia personal, així com una vida de qualitat en el seu entorn.

  • Intervenció a domicili: treballar habilitat de la vida diària
  • Intervenció familiar: entrevistes, etc…
  • Coordinació en xarxa, treball comunitari…

El programa d´Acompanyament Comunitària a la Vida Independent està promogut per el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i tutelat i supervisat per la Federació Salut Mental Catalunya. El programa sorgeix de la necessitat que expressen persones afectades d´un trastorn mental, els familiars i els Serveis Socials, de tenir un recolzament professional que ajudi a millorar la qualitat de vida tant a la llar com en l´entorn comunitari.

El trastorn mental fa que moltes vegades les persones perdin el ritme d´interacció amb el seu entorn (estudis, feina, amistats) provocant un cert aïlladament .Així mateix les famílies es troben soles alhora de gestionar el dia a dia dels seus familiars. Moltes vegades l´evolució del trastorn mental sever, genera unes disfuncions relacionals que no deixen créixer ni avançar a la persona afectada en aquest entorn familiar. Aquestes disfuncions generant una desesperança crònica que fa que la família no vegi cap possibilitat que el seu familiar pugui ser mes independent o en definitiva millorar.

El cansament, el desencís la desmotivació son reaccions pròpies que experimentant tot sovint tant les persones afectades d´un TM com de les seves famílies.

Aquest programa treballa al domicili de les persones i en l’entorn de les seves relacions(família, barri poble). El programa d´acompanyament integral es centra en potenciar tots els aspectes saludables(fortaleses) tant de la persona com de la seva família. El programa està portat a terme per educadors que treballant tots els aspectes que fan referència a l´adquisició d´autonomia, d’hàbits saludables, d’higiene personal, de manteniment de la llar i del foment de les relacions socials.

Els educadors del programa treballant en coordinació amb els Serveis Socials i amb el CSMA dissenyant en cada cas quina estratègia a seguir.