Donar les gràcies els professionals perquè han estat per mi, la família que necessitava en aquells moments.