El passat 12 de juliol, el Sr. Josep Puig, president de l’AVAH, va rebre de mans del Sr. Joan March Naspleda, president de la Fundació Social “Obra de Maria”, l’acreditació d’atorgament per part de FSOM , una subvenció per a l’any 2023, de 15.000,00 €, pel programa de Voluntariat Hospitalari i Sociosanitari.
Es reconeix amb aquesta subvenció la tasca que fa l’AVAH de dedicació i investigació per l’envelliment, la salut mental i la humanització de la salut, en definitiva, per la millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Feu una donació a l’AVAH

Notes o observacions