Un “10” pel SSID i PADES !!
Un servei necessari i molt important, pels moments que es viuen tant durs!
Em vaig sentir acompanyada i contenta de pensar que li donàvem el millor en els seus últims moments. QC

Feu una donació a l’AVAH

Notes o observacions