El dijous 30 de maig de 2019, a la sala d’actes de la Cooperativa “L’Amistat” de Calella, vàrem celebrar l’Assamblea General Ordinària.

Entre d’altres punts de l’ordre del dia, es va informar de les activitats portades a terme durant el 2018, i els objectius dels diversos programes assistencials de cara al 2019.

Es va sotmetre a aprovació l’exercici comptable 2018 i es va presentar també per la seva aprovació, el pressupost pel 2019.

Un power point amb imatges i dades dels diferents programes va servir de base perquè els professionals de cadascun d’ells exposes als assistents la feina feta. Així es va poder constatar com d’any en any estem atenent a més usuaris, ja que hem pogut disposar també de més recursos.

Es van aprovar també els nous estatuts i els membres de la junta directiva pels propers 4 anys.

Tot això no seria possible si un gruix molt important de persones (voluntaris i amics) conjuntament amb els professionals, no dediquessin bona part del seu temps lliure a tirar endavant l’Associació.

Des d’aquestes ratlles MOLTES, MOLTES GRÀCIES A TOTS !!!!

 

Feu una donació a l’AVAH

Notes o observacions