Des del Encenall volem informar-vos o recordar, que el  1 d’octubre 2017 el centre ha passat a ser formalment el “Club Social de Salut Mental Encenall” autoritzat pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el número de registre nº: S05003. Un Club Social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

El Club Social Encenall segueix ubicat en la fàbrica Llobet Gurí de Calella, en la segona planta entrant per la porta al costat de la policia urbana. A partir del 1 d’octubre, els seus horaris són de 8h – 13h de dilluns a divendres, 16h – 19h30 el dijous i de 10h – 13h el dissabte.

Què significa aquest canvi? Significa més temps d’atenció als usuaris i més activitats, tots els matins de dilluns a dissabte i el dijous a la tarda. I a més,d’una banda, l’atenció, el suport a la persona i les activitats segueixen les mateixes que hem anat desenvolupant tot aquest temps, mantenint els objectius establert pel bon funcionament del centre. De l’altra, per complir amb la doble funció del Club Social; d’enllaç social i d’orientació comunitària, i, la funció rehabilitadora, el Club utilitzarà les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida.

El procediment de derivació ha de realitzar-se mitjançant el full de derivació adjuntat al document, complementat  i firmat pel professional, i tenint en compte els aspectes de voluntat d’incorporació al Club de la persona, la seva motivació i autonomia suficient per realitzar les activitats proposades pel servei.

 

Com posar-se en contacte amb el Club Social Encenall? Per telèfon, al número  676 84 51 46 en els horaris d’atenció; de 8h a 10h de dilluns a divendres de tasques de gestió, de 10h a 13h de dilluns a dissabte i de 16h a 19h30 el dijous d’atenció directa als usuaris, o via e-mail a encenall6@gmail.com.

Feu una donació a l’AVAH

Notes o observacions