Durant els mesos d’estiu set usuaris del Club Social “L’Encenall” col·laboren amb l’entitat “Amics del Parc Dalmau”, en les tasques que es fan al Parc Dalmau.

Feu una donació a l’AVAH

Notes o observacions