Durant l’assemblea que varem fer al Parc Dalmau de Calella es van explicar les normatives que caldrà tenir en compte per reobrir les activitats del club social. Així mateix es van organitzar diversos grups amb un nombre limitat de persones per continuar les activitats programades.

Feu una donació a l’AVAH

Notes o observacions